Randuiala - Bucuresti

Implicare

În prezent, asociația Predania deține în jur de o sută de manuscrise rămase de pe urma lui Ernest Bernea, ce însumează 15.000 de pagini, și care urmează să fie digitalizate, editate și, într-o formă sau alta, publicate. Lucrările inedite ale lui Ernest Bernea ilustrează o mare varietate de preocupări și de interese, printre acestea aflându-se studii de filozofie, etnologie, sociologie, estetică, pedagogie, studii interdisciplinare, dar și poezii, poeme în proză, romane, jurnale etc. În vederea publicării acestor documente, avem nevoie de implicarea unor voluntari în procesul de digitalizare a manuscriselor, de redactare a textelor obținute și de realizare a unor ediții critice.

De aceea, căutăm voluntari care să aibă abilități de tastare rapidă și corectă cu diacritice, să aibă atenție la detalii și să fie riguroși. Ei vor avea la dispoziție o aplicație ce constituie un modul administrabil de digitalizare a textelor cu rolul de a le ușura munca de introducere a textelor dactilografiate, respectiv a manuscriselor.

Voluntarii pentru redactarea textelor obținute vor corecta textele digitalizate conform regulilor ortografice, ortoepice și morfologice din DOOM, ediția a II-a (2005), respectând regulile de punctuație din Îndreptarul ortografic, ortoepic și de punctuație, ediția a V-a (2001).

Cei ce doresc să se implice în îngrijirea textelor și realizarea ediției critice vor putea adăuga textelor note explicative, care să conțină informații suplimentare și explicații referitoare la persoane, fapte ori evenimente care apar în lucrare, vor elabora o prefață pentru respectiva lucrare și vor compara textul respectivei lucrări cu textul ori textele altor ediții, în cazul în care lucrarea a mai fost publicată, sau cu textul ori textele altor versiuni ale respectivei lucrări, adică vor realiza colaționarea versiunilor. Un ajutor binevenit este și cel financiar, necesar pentru acoperirea cheltuielilor ce țin de scanarea manuscriselor, de realizarea, administrarea și găzduirea site-ului proiectului și, nu în ultimul rând, de editarea și tipărirea operei. Cei ce vor să se implice în acest proiect ne pot contacta la adresa: editura@predania.ro sau pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/Randuiala/

 

Predania Atelierul de Grafica Factum Design Vectorpixel Azero Neamunit Asociatia de Geopolitica Asociatia Traditia