Randuiala - Bucuresti

Meditații filosofice

redactor / Ciprian Voicilă
dtp / Remus Brihac
anul apariţiei / 2010
format / 14,5x20,5 cm
copertă / carton 280gmp
hârtie / offset 70gmp
număr de pagini /
ISBN / 978-606-8195-06-3
preţ / 13.00Comandă carteDescarcă PDF

Între anii 1938 - 1948, am folosit aşa-numitele „caete de însemnări,"unde am trecut în ordine cronologică poesii, poeme în proză, însemnări din viaţa personală şi chiar unele eseuri de ştiinţă şi filosofie.

Datorită unor împrejurări vitrege, aceste caete în volum de 1200 pagini, au fost pierdute. Numai o parte din ele au văzut lumina tiparului. Atunci când viaţa şi-a reluat un curs normal, adică în anul 1963, am folosit aceste caete de însemnări numite „caete intime," care şi ele nu erau propriu-zis un jurnal, dar de astă dată cuprinsul lor avea un caracter mai precis, alcătuit din trei categorii formale: însemnări intime, poeme în proză şi scurte meditaţii filosofice. În primul caet al acestei noi serii, au fost reconstituite unele note, după pagini răsleţe mult mai vechi, rămase în manuscris.

În paginile de faţă, am adunat laolaltă numai meditaţiile filosofice, ordinea prezentării lor rămânând cea cronologică. Dacă prin această ordine notele pierd ca sistem, ele câştigă ca autenticitate şi prospeţime deoarece, în acest fel, exprimă mai mult din problemele puse unui om de către viaţa contemporană; le-am numit inactuale mai mult prin soluţii, nu prin tematică - pe care o credeam foarte actuală.

Ordinea cronologică nu a înlăturat complet ordinea logică - viaţa având şi ea logica ei -, deoarece ele apar continuu în grupe organice, aşa cum condiţia exterioară le impune şi cea interioară le trata. Judecate după modul cum aceste note au luat naştere, conţinutul lor poate fi numit o filosofie în act.Alături de volumele de eseuri şi mărturisiri mai vechi, paginile de faţă sânt un material premergător unor sinteze filosofice, astăzi în lucru, care cer timpului îngăduinţa de a fi terminate.
/Ernest Bernea - Octombrie, 1975 - Bucureşti/

Predania Atelierul de Grafica Factum Design Vectorpixel Azero Neamunit Asociatia de Geopolitica Asociatia Traditia